Dạy con biết sẻ chia để nhanh hòa nhập khi làm việc nhóm

Tác giả: B.T Nguồn: FB
Danh mục: Xã hội
Cha mẹ hãy để con biết rằng, những người tốt bụng là những người biết chia sẻ. Tin rằng trẻ sẽ lớn lên với trái tim biết yêu thương bằng suy nghĩ tử tế đó. Chia sẻ mang lại nhiều lợi ích khi trẻ trưởng thành, đi làm hay khi làm việc nhóm.
Ý kiến của bạn