Gặp nữ cán bộ trẻ năng động trong phong trào "hai giỏi" của Agribank

Tác giả: D.H
Danh mục:
Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó trưởng Phòng Kế hoạch nguồn vốn Agribank chi nhánh Láng Hạ - vinh hạnh được vinh danh một trong số hơn 250 cán bộ nữ "giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà" của ngân hàng trong giai đoạn 2015 - 2017.
Ý kiến của bạn