Gió giật mạnh, mưa trắng trời Quảng Bình

Nguồn: VOV
Danh mục:
Ý kiến của bạn