Hành trình học thêm mệt mỏi của ‘dê vàng’ Hà Nội trong cuộc đua vào 10

Tác giả: Thu Hương- Thuận Linh
Danh mục: Xã hội
Trong cuộc đua vào lớp 10 cực kỳ áp lực, căng thẳng, suốt cả năm học này, nhiều học sinh Hà Nội học thêm nhiều đến mức ám ảnh.
Ý kiến của bạn