Khác biệt thú vị khi chăm con đầu và con thứ

Tác giả: TK Nguồn: Brightside
Danh mục: Xã hội
Với con đầu, việc đơn giản như thay bỉm cho con cũng thực sự khá khó khăn, nhưng với con thứ thì lại là việc nhàn tênh của cha mẹ.
Ý kiến của bạn