Khám phá sự hình thành gene di truyền ở bé

Tác giả: Nguyễn Hằng
Nguồn: Babycenter
Các gene được sắp xếp theo chuỗi, được gọi là ADN hay DNA, chứa tất cả tính di truyền cha mẹ cho con như: Màu tóc, nhóm máu. Tuy nhiên, không phải tất cả gene được định trước, mà gene di truyền còn phát triển theo thời gian.