Khoảng 25.000 công an chính quy được điều động về cấp xã

Tác giả: PVH
Danh mục: Xã hội
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi, ngày 14/6, nhiều ĐBQH cho rằng cần phải chuẩn hóa, chính quy lực lượng công an cấp xã, bởi đây là lực lượng gần dân, sát dân. Ước tính, khoảng 25.000 công an chính quy được điều động đi đảm nhiệm công an cấp xã.

 

 

Ý kiến của bạn