Khôi phục khuôn mặt cô gái 18 tuổi qua đời khoảng 9 nghìn năm

Nguồn: Vietnamplus.vn
Danh mục:
Các nhà khoa học trường Đại học Athens, Hy lạp, mới tái tạo khuôn mặt 1 cô gái tầm 18 tuổi đã qua đời khoảng 9 nghìn năm. Việc này giúp cung cấp thêm thông tin cho các nhà khoa học về đặc điểm khuôn mặt con người ở buổi đầu thời văn minh.
Ý kiến của bạn