Lao động nữ ở làng chiếu nghìn tuổi mỗi ngày kiếm được 100 ngàn đồng

Tác giả: Trường Lê - Mai Tường
Danh mục: Xã hội
Làng Hới (xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là một làng nghề truyền thống có nghề dệt chiếu lâu đời và nổi tiếng ở nước ta. Hiện nay ở làng vẫn còn khá nhiều phụ nữ gắn bó với nghề này để mưu sinh.
Ý kiến của bạn