Lý do trai đẹp bị ‘cấm’ gọi cho người yêu ngày cuối tuần

Tác giả: Thanh Tâm
Danh mục: Thanh tâm
Cô quy định cho anh chỉ được tự do gọi cô vào giờ làm việc và gặp cô các tối ngày thường trong tuần, còn 2 ngày cuối tuần thì không. Anh tuân thủ theo lịch người yêu sắp xếp cho đến một ngày…
Ý kiến của bạn