Nghệ sĩ thị giác Hoàng Himiko: Trút bỏ để bước ra NGOÀI SÁNG

Tác giả: Đ.T.Hiền - M.Thuận
Danh mục:
"Bạn là ai, yêu ai không quan trọng. Quan trọng là bạn sống tích cực ngoài xã hội thế nào. Các nhân vật của tôi đã trút bỏ và bước ra "NGOÀI SÁNG", nghệ sĩ thị giác Hoàng Himiko nói về quan điểm sáng tác ảnh nude trong triển lãm "Come out 2".
Ý kiến của bạn