Nhà văn Trang Hạ nói với con về xâm hại tình dục trẻ em

Tác giả: Thu Hiền
Danh mục: Hôn nhân - Gia đình
"Sẽ không có một clip hay bài lý thuyết nào giúp con bạn được an toàn 100%" nhưng theo nhà văn Trang Hạ, mỗi gia đình đều có nhiều cách khác nhau để dạy con về việc phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cũng như dạy con cách để lên tiếng, bảo vệ nạn nhân...
Ý kiến của bạn