Nhiều cách nói với con về giới tính và sức khỏe sinh sản

Nguồn: Plan Vietnam
Danh mục: Xã hội
Ở mỗi giai đoạn phát triển của con, từ lúc mới sinh đến khi 18 tuổi, có nhiều cách khác nhau để cha mẹ trò chuyện, dạy con về cơ thể và sức khỏe sinh sản.
Ý kiến của bạn