Phụ nữ đừng bao giờ nói 'Chồng ơi giúp em nấu cơm!'

Tác giả: T/H Nguồn: YChange
Danh mục: Hôn nhân - Gia đình
1 nhóm bạn trẻ đã làm thước phim ngắn kêu gọi xóa bỏ bất bình đẳng trong việc nhà một cách rất thuyết phục: "Đàn ông không giúp vợ nấu cơm vì đàn ông cũng muốn ăn và cũng cần phải nấu"; "Đàn ông không giúp vợ rửa bát vì đàn ông cũng dùng những món đó"...
Ý kiến của bạn