Sao cứ vơ hết việc nhà vào mình

Nguồn: Sunrise
Danh mục: Hôn nhân - Gia đình
Hằng - 1 phụ nữ trẻ mới lập gia đình - cho rằng, giữa thời buổi nữ quyền lên ngôi chỉ có những phụ nữ lạc hậu mới tự làm khổ bản thân bằng việc suốt ngày đầu tắt mặt tối. Ở nhà cô, chồng có việc chồng, vợ có việc vợ, phân chia ghi sổ rõ ràng...
Ý kiến của bạn