Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chênh lệch giàu nghèo

Tác giả: PVH
Danh mục:
Trả lời chất vấn chiều 18/11 về giảm chênh lệch giầu nghèo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là vấn đề lâu dài vừa cấp bách; trong đó cần tạo điều kiện về vốn ưu đãi, đào tạo nghề; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh để thoát nghèo...
Ý kiến của bạn