Thi sĩ Thanh Tùng đọc thơ Thất tình trước khi giã biệt cõi trần

Tác giả: Đinh Thu Hiền
Danh mục:
Thi nhân luôn đi cùng mỹ nhân nên "Em đã để lại trong tim tôi một mũi dao/ Thỉnh thoảng lại nhấn sâu thêm một chút". Nhân 49 ngày mất của thi sĩ Thanh Tùng, PNVN xin giới thiệu bài "Thất tình" do chính nhà thơ thể hiện trước khi giã biệt cuộc đời.
 

Ý kiến của bạn