Thông điệp về hạnh phúc

Tác giả: ST
Cuộc sống hạnh phúc hay ý nghĩa đều nằm trong suy nghĩ và quan niệm của mỗi người.