Trò chơi 'giết người không dao' của vợ

Tác giả: Thanh Tâm
Người đàn ông gọi điện cho Thanh Tâm chia sẻ về việc lấy phải cô vợ hay ngồi lê đôi mách. Anh đang rối bời vì hạnh phúc của vợ chồng mình đang trên bờ vực tan vỡ vì trò chơi “giết người không dao” của vợ.