Xóm nhập cư “khát” chữ

Tác giả: Phạm Thương
Danh mục: Xã hội
Năm học mới đang bắt đầu nhưng những đứa trẻ ở xóm nhập cư nghèo vùng ngoại ô TPHCM chẳng mảy may háo hức. Bởi lẽ, cái nghèo đeo đẳng, các gia đình phải chạy cơm từng bữa, giấy tờ tạm trú không có nên việc học của các em chưa được phụ huynh quan tâm.
Ý kiến của bạn