Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới

Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới

Ngày 25/4, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận. Hội thi thu hút sự tham gia của gần 20 đại điện các đơn vị tự vệ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng.