200 em nhỏ lên tiếng về bạo lực, xâm hại trẻ em

14:24 | 24/08/2017
Từ ngày 23 đến 26/8, 200 trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5, để trao đổi, thảo luận, bày tỏ nguyện vọng của mình về những vấn đề nóng như phòng chống bạo lực, xâm hại, tảo hôn…
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” được tổ chức từ ngày từ 23-26 tháng 8 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. 200 trẻ em từ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi đại diện cho trẻ em của 48 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS và Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật… tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia.
Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” được tổ chức từ ngày từ 23-26 tháng 8 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. 200 trẻ em từ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi đại diện cho trẻ em của 48 tỉnh, thành phố, các Làng trẻ em SOS và Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật… tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia.
Phát biểu khai mạc, bà Lan khẳng định: Diễn đàn trẻ em chính là hoạt động để các em có cơ hội nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình với các cơ quan, tổ chức có liên quan về những vấn đề của các em.
Diễn đàn trẻ em ở các địa phương và Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2017 tập trung vào một chủ đề xuyên suốt là “phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Trẻ sẽ tiếp tục thảo luận về các chủ đề phòng, chống bạo lực trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực học đường để chúng ta xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan trao quà cho các em tham gia Diễn đàn.
Phát biểu khai mạc, bà Lan khẳng định: Diễn đàn trẻ em chính là hoạt động để các em có cơ hội nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình với các cơ quan, tổ chức có liên quan về những vấn đề của các em. Diễn đàn trẻ em ở các địa phương và Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2017 tập trung vào một chủ đề xuyên suốt là “phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Trẻ sẽ tiếp tục thảo luận về các chủ đề phòng, chống bạo lực trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực học đường để chúng ta xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan trao quà cho các em tham gia Diễn đàn.
Tại diễn đàn, các em sẽ thảo luận 04 nhóm nội dung: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Tại diễn đàn, các em sẽ thảo luận 04 nhóm nội dung: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Theo chương trình, ngày 26/8/2017, các em sẽ có phiên đối thoại với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức về các vấn đề các em quan tâm thuộc chủ đề của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5.
Diễn đàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì với sự phối hợp của các bộ, ngành, các tổ chức: UNICEF, ILO, Tổ chức Cứu trợ trẻ em…
Theo chương trình, ngày 26/8/2017, các em sẽ có phiên đối thoại với đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức về các vấn đề các em quan tâm thuộc chủ đề của Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5. Diễn đàn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì với sự phối hợp của các bộ, ngành, các tổ chức: UNICEF, ILO, Tổ chức Cứu trợ trẻ em…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn