6 dự án luật được bổ sung vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

13:36 | 31/12/2018
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 về việc điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, theo đó bổ sung sáu dự án luật vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.
Trước đó, tại Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14. Sau khi được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành, Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 vừa được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chính thức công bố.
 
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung ba dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2019) và thông qua tại Kỳ họp thứ tám Quốc hội Khoá XIV (tháng 10-2019), gồm: dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.
1d71e75ece3790ed5c600bcc7cb72413.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

 

Bổ sung một dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ tám (theo quy trình rút gọn – quy trình tại một kỳ họp), là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
 
Bổ sung hai dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ tám, gồm: dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
 
Để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ theo Nghị quyết vừa được ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan có liên quan khẩn trương chuẩn bị sáu dự án luật nêu trên bảo đảm chất lượng để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.
 
Đồng thời, giao Ủy ban Pháp luật; Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Tài chính, ngân sách phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình đôn đốc việc chuẩn bị các dự án, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, Ủy ban khác của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ thẩm tra theo phân công và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn