Bà Nguyễn Phương Nga tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

21:51 | 16/07/2020
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 người.

Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hữu nghị khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định Đại hội lần thứ IX được tiến hành giữa lúc toàn đảng, toàn quân và toàn dân đang nhất trí đồng lòng nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga nhận định đất nước đang đứng trước những vận hội mới song cũng phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến chuyển hết sức nhanh chóng trong tình hình thế giới tác động toàn diện, sâu rộng và lâu dài của đại dịch COVID-19 làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống quốc tế cả về chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và quan hệ quốc tế.

Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ Liên hiệp Hữu nghị phải thực sự là một tổ chức vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan thực hiện thành công Chỉ thị 38 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; từ đó, giúp Liên hiệp hữu nghị thích ứng được với tình hình mới, hoàn thành tốt sứ mệnh là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước, huy động sự ủng hộ và nguồn lực quốc tế, tích cực góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước,bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại hội đã tập trung kiểm điểm, đánh giá những mặt đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp Hữu nghị; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hữu nghị lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hữu nghị lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn