Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021

10:21 | 28/10/2021
Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt biểu quyết nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 27/10, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XIV để kiện toàn bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thực hiện Công văn số 791-CV/ĐĐ ngày 25/10/2021 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam về việc thống nhất nhân sự giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc và Thông báo số 473-TB/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc điều động và giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã được Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu ứng cử để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch theo đúng quy định, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã tiến hành bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Chủ tịch theo đúng quy định, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. 

Kết quả, 100% Ủy viên Ban Chấp hành có mặt biểu quyết nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh 2.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Thị Hồng Nhung (thứ hai từ trái sang) cùng các Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà (thứ ba từ phải sang)


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn