Bắc Giang: Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

13:24 | 12/10/2022
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng hàng Việt Nam trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Bắc Giang, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thời gian qua, Cuộc vận động đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng… trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ hàng hóa xuất xứ Việt Nam được các trung tâm thương mại, siêu thị trưng bày, lưu thông và tiêu dùng trong tỉnh đạt hơn 95%; tại hệ thống các chợ trung tâm đạt 90%, trong đó tập trung vào các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng.

Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến như: Vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, chè Bản Ven, mỳ Chũ... Đến nay, toàn tỉnh có 180 sản phẩm OCOP; trong đó 42 sản phẩm đạt 4 sao; 138 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới và các Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương và của tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát, kiểm tra góp phần bảo đảm sự minh bạch về thực hiện chính sách và hoạt động sản xuất, thương mại; việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp bán lẻ về tỷ lệ hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, tỷ lệ hàng Việt trong các trung tâm thương mại, chợ truyền thống...

Bắc Giang: Phát động tháng cao điểm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" - Ảnh 1.

Diễu hành tại Bắc Giang để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia, sử dụng hàng hoá do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Ảnh: BBG

Tổ chức khảo sát, giám sát đột xuất khi có các sự việc ảnh hưởng đến bình ổn giá, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương, cơ sở. Phối hợp tổ chức khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt đang lưu thông trên địa bản tỉnh; tập trung khảo sát các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh để có thông tin chất lượng sản phẩm, hàng hóa của đơn vị, doanh nghiệp đến với người tiêu dùng.

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới, trong đó yêu cầu: Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và toàn xã hội về Cuộc vận động, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động.

Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn