Bắc Ninh: Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho 2.000 cơ sở dịch vụ ăn uống

16:20 | 11/11/2019
Thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh tập trung đẩy mạnh truyền thông, tập huấn về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm của các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Tại buổi tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ và thức ăn đường phố trên địa bàn huyện Yên Phong vừa qua, gần 200 cơ sở được phổ biến các kiến thức trong chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và giải đáp các thắc mắc trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố; trong đó tập trung chủ yếu trên địa bàn TP Bắc Ninh với gần 850 cơ sở, thị xã Từ Sơn gần 500 cơ sở, huyện Tiên Du gần 500 cơ sở, huyện Yên Phong hơn 300 cơ sở...

Việc được tập huấn sẽ giúp các cơ sở dịch vụ ăn uống đường phố nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm an toàn

 

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thường không cố định về địa điểm kinh doanh; trang thiết bị dụng cụ, bảo quản, chế biến và kiến thức về an toàn thực phẩm còn hạn chế. Bởi vậy việc phổ biến, tuyên truyền các kiến thức về an toàn thực phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh thường xuyên chú trọng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức; đặc biệt đã chủ động xây dựng Kế hoạch tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ và thức ăn đường phố năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh; phân công cụ thể trách nhiệm cho từng phòng, đội và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Với mục tiêu phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiến thức thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm, lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn.

Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các phòng, Đội chuyên môn đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; phối hợp với các địa phương bố trí địa điểm, thời gian tập huấn phù hợp, thường vào các buổi chiều trong ngày. Đồng thời, xây dựng tài liệu tập huấn thiết thực, có hình ảnh minh họa sinh động, nội dung tập trung phổ biến các kiến thức về an toàn thực phẩm như: quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các phương pháp chế biến, lựa chọn và bảo quản thực phẩm an toàn; các mối nguy ô nhiễm thực phẩm; một số lưu ý thực hành vệ sinh tay; 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn…

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh đã tổ chức được 8 lớp tập huấn tại 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho gần 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhỏ lẻ, thức ăn đường phố. Qua đây từng bước giúp các cơ sở này nâng cao ý thức trách nhiệm trong tuân thủ các điều kiện về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm về thực phẩm do mình chế biến, kinh doanh, góp phần đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, từng bước thực hiện Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn