Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII

10:45 | 02/07/2022
Sáng 2/7, tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tiến hành kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Theo đó, 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành bầu 4 Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương - TYM thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam.

2. Đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh.

3. Đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM.

4. Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, kiêm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội.

Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ban Chấp hành, 1 Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII - Ảnh 1.

Tiếp đó, 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành bầu bổ sung 1 Ủy viên Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII với đồng chí Phạm Thị Thùy Linh, Tổng Giám đốc Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương - TYM thuộc TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn