Các cấp hội phụ nữ tỉnh Điện Biên nêu cao vai trò, trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai nội dung, hoạt động của Dự án 8

17:01 | 22/04/2023
Đó là yêu cầu của đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trong Hội nghị triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Điện Biên, Dự án 8 được triển khai tại 92 xã đặc biệt khó khăn, 954 thôn, bản đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy Ban dân tộc và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); Xã biên giới theo Quyết định của các cấp có thẩm quyền). Đối tượng thụ hưởng dự án: Ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn/lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Triển khai Dự án 8 giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh gồm 4 nội dung lớn với 13 hoạt động, riêng năm 2023 (bao gồm các nhiệm vụ của năm 2022 chuyển sang) trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai 12 hoạt động của 4 nội dung (trừ hoạt động 1 của Nội dung 2: Thành lập mô hình Tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản. Hội LHPN tỉnh sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam). 

Hội nghị đã dành khoảng thời gian lớn và quan trọng để các đại biểu thảo luận, trao đổi chia sẻ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án tại địa phương, chủ yếu là công tác tài chính: Lập dự toán, thanh quyết toán Dự án 8 với 12 ý kiến tại 7 điểm cầu. Các ý kiến đã được Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài chính trao đổi, giải đáp các vấn đề của Dự án.

Các cấp hội phụ nữ tỉnh Điện Biên nêu cao vai trò, trách nhiệm, sáng tạo trong triển khai nội dung, hoạt động của Dự án 8 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Điện Biên Đông phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thuỷ - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Dự án 8 cho biết: "Để triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án 8, từ nay đến cuối năm, cũng như cả giai đoạn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN cấp huyện tích cực tham mưu, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong triển khai các hoạt động của Dự án 8 bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu theo từng năm và cả giai đoạn".

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn