Chế độ đối với dân công hỏa tuyến

08:05 | 02/12/2022
Thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh giải phóng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là một nội dung trong chính sách đối với người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước. Chính sách này thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Hỏi: Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân công hỏa tuyến đã có nhiều đóng góp vào thắng lợi chung. Vậy chính sách đối với những người tham gia dân công hỏa tuyến trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tổ quốc cũng như làm nhiệm vụ quốc tế thế nào?

(Nguyễn Thị Lương, Quảng Bình)

Trả lời

Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quyết định đã quy định chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp "Giấy chứng nhận" đối với dân công hỏa tuyến.

Đối tượng: Là người được Ủy ban hành chính hoặc UBND cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị Quân đội hoặc phục vụ các chiến trường trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Một trong các trường hợp sau đây thì không thuộc đối tượng áp dụng:

+ Hiện đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hằng tháng hoặc đang công tác trong cơ quan Nhà nước, làm việc trong doanh nghiệp nhà nước hưởng lương từ ngân sách nhà nước có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

+ Đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

+ Đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân; hoặc người bị kết án về một trong những tội về xâm phạm đến an ninh quốc gia.

+ Xuất cảnh trái phép, đang định cư ở nước ngoài bất hợp pháp hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích; hoặc thoái thác nhiệm vụ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi.

Thời gian

+ Tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954.

+ Tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975.

+ Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979.

+ Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến tháng 12/1988.

+ Làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào từ tháng 5/1975 đến ngày 31/12/1988.

+ Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989.

Địa bàn

+ Địa bàn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ là phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia.

+ Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

Chế độ đối với dân công hỏa tuyến - Ảnh 1.

Dân công hỏa tuyến Quảng Bình vận chuyển hàng hóa phục vụ cho chiến dịch. Ảnh tư liệu

 

Chế độ trợ cấp 1 lần

+ Thời gian tham gia dưới 01 năm, mức trợ cấp bằng 2.000.000 đồng.

+ Thời gian tham gia đủ 01 năm đến dưới 02 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng.

+ Thời gian tham gia từ đủ 02 năm trở lên, mức trợ cấp bằng 3.500.000 đồng.

(Trường hợp người tham gia dân công hỏa tuyến đã từ trần thì một trong những thân nhân sau đây của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo mức thống nhất tương ứng nêu trên: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Chế độ bảo hiểm y tế

Nếu người tham gia dân công hỏa tuyến chưa có chế độ bảo hiểm y tế thì sẽ được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Trợ cấp mai táng phí 

Dân công hỏa tuyến đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần, khi từ trần, người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn