Chia sẻ kết quả, tìm giải pháp xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng DTTS, biên giới

12:03 | 31/08/2023
Hội thảo “Chia sẻ kết quả đánh giá và tham vấn giải pháp nâng chất lượng, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả khu vực dân tộc thiểu số, biên giới” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 24/8 tại Phú Thọ.

Hội thảo “Chia sẻ kết quả đánh giá và tham vấn giải pháp nâng chất lượng, nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả khu vực dân tộc thiểu số, biên giới”

Hội thảo là dịp để Hội LHPN Việt Nam lắng nghe các kinh nghiệm thực tiễn và tham vấn các giải pháp can thiệp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các mô hình sinh kế bền vững góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực dân tộc thiểu số vùng biên.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn