Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số

17:52 | 06/12/2022
Tổng cục Thống kê vừa phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số.

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, chia sẻ: Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 của Việt Nam là một ví dụ rất điển hình về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các giai đoạn của Tổng điều tra. Tuy nhiên, chúng ta cần tiến xa hơn theo hướng ứng dụng chuyển đổi số trong tương lai. 

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý, các cơ sở dữ liệu hành chính chuyên ngành khác. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Tổng cục Thống kê xây dựng các phương án đổi mới Tổng điều tra dân số theo hướng hiện đại, tiết kiệm, phù hợp với tinh thần của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về sử dụng dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê dân số mang đến cho Tổng cục Thống kê và các bộ ngành có liên quan kiến thức và kinh nghiệm về khai thác dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê, trong đó có việc biên soạn và công bố các chỉ tiêu thống kê, cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ Tổng điều tra theo phương pháp truyền thống sang áp dụng phương pháp kết hợp hoặc dựa trên dữ liệu hành chính với các chủ đề dựa trên sự sẵn có của dữ liệu, khả năng công nghệ, cơ sở pháp lý và vai trò các bên liên quan.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFFPA tại Việt Nam, cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy quốc gia nào có các hệ thống đăng ký và nguồn dữ liệu hành chính đáng tin cậy, nhất quán, đầy đủ và chất lượng cao, thì có thể thực hiện Tổng điều tra dựa trên dữ liệu hành chính. Trong khi đó, Tổng điều tra dân số theo phương pháp kết hợp có thể được coi là một quá trình quá độ từ phương pháp truyền thống sang cách thức tiến hành Tổng điều tra dựa vào dữ liệu hành chính. Với mức độ đa dạng của các hệ thống đăng ký của Việt Nam, cũng như quy mô dân số và đặc điểm tăng trưởng kinh tế - xã hội đang phát triển nhanh chóng của đất nước, điểm then chốt là Tổng cục Thống kê cần nắm được những kinh nghiệm và các bài học từ các quốc gia khác. "UNFPA sẵn sàng hỗ trợ Tổng cục Thống kê  trong tiến trình này vì chúng ta có mục tiêu chung là 'Dữ liệu tốt hơn, Cuộc sống tươi đẹp hơn' cho Việt Nam" - bà Naomi Kitahara khẳng định.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn