Có nên để cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tự quyết định giá?

16:18 | 25/05/2022
Tại phiên làm việc chiều 25/5, Quốc hội đã dành thời gian để lắng nghe Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Ủy ban Xã hội nhất trí về sự cần thiết của việc ban hành Luật và thấy rằng, dự án Luật đã thể chế hóa được quan điểm, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo chính sách dân tộc và đã được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới;

Ủy ban Xã hội về cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, tuy nhiên, đề nghị cân nhắc khi loại trừ "hoạt động dự phòng, nâng cao sức khỏe", trong đó bao gồm các hoạt động như "sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật và các can thiệp để hạn chế tỷ lệ mắc bệnh, tật" ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật trong khi đây cũng là một trong các hoạt động "khám bệnh", "chữa bệnh".

Đa số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, cần tiếp tục cấp Giấy phép hành nghề đối với chức danh y sĩ, nâng cao chất lượng đào tạo đối với lực lượng y sĩ để đáp ứng nguồn nhân lực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở.

Ủy ban Xã hội cơ bản nhất trí quy định Giấy phép hành nghề có thời hạn 05 năm và đề nghị quy định thời hạn Giấy phép hành nghề đối với chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền cho phù hợp với điều kiện hành nghề của các đối tượng này.

Có nên để cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tự quyết định giá?  - Ảnh 1.

Tại phiên làm việc chiều 25/5, Quốc hội đã dành thời gian để lắng nghe Tờ trình dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Cần thiết tổ chức lại hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thành 03 cấp

Ủy ban Xã hội thấy rằng, việc tổ chức lại hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thành 03 cấp chuyên môn kỹ thuật: cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu là cần thiết.

Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan soạn thảo xác định rõ việc phân cấp này được thực hiện theo chuyên môn kỹ thuật hay phân loại hệ thống tổ chức; quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của mỗi cấp, cách thức kết nối của các cấp và mối quan hệ giữa hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với các cấp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong chuỗi cung ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cũng như lộ trình, việc chuẩn bị cho việc tổ chức lại hệ thống.

Ủy ban Xã hội cũng đề nghị làm rõ cơ sở dịch vụ tiêm chủng là hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay cơ sở dự phòng để có hình thức quản lý phù hợp và tiếp tục rà soát các tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh khác để đảm bảo không bỏ sót các đối tượng.

Ủy ban Xã hội thấy rằng, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là dịch vụ đặc biệt, liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá. Nhiều ý kiến thống nhất với quy định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Giá nhưng cần bổ sung quy định nguyên tắc xây dựng giá dịch vụ y tế khối tư nhân.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác trong Ủy ban thấy rằng, cần quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân để đảm bảo quyền của người bệnh.

Theo chương trình, chiều mai (26/5) các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ và sang tuần sau sẽ thảo luận về dự án Luật này tại hội trường.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn