Có thể buộc người có vợ nhận con ngoài giá thú?

08:00 | 09/04/2016
Tôi có quan hệ tình cảm với với người đàn ông đã có gia đình (do anh ta lừa dối tôi) và đã có con hơn 2 tuổi. Hiện anh ta đã bỏ rơi mẹ con tôi và không có bất cứ trách nhiệm gì. Vậy có thể buộc anh ta phải nhận làm cha con tôi?

Hỏi: Tôi có quan hệ tình cảm với với người đàn ông đã có gia đình (do anh ta lừa dối tôi) và đã có con hơn 2 tuổi. Hiện anh ta đã bỏ rơi mẹ con tôi và không có bất cứ trách nhiệm gì. Xin Báo PNVN pháp luật quy định thế nào về việc nhận cha cho con? Anh ta có phải có trách nhiệm gì với con tôi không?

Đào Thị Thu (Bình Dương)

 Ảnh minh họa

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 90, Luật HN&GĐ 2014, thì: “Con có quyền nhận cha, mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đã chết”.

Về thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con, Điều 101 Luật này quy định:

1. Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp;

2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp…

Về người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con, theo khoản 2, khoản, 3, Điều 102 Luật HN&GĐ 2014, thì:

  1. Cha, mẹ, con, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định con, cha, mẹ cho mình trong trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật này…
  2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự; xác định con cho cha, mẹ chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 101 của Luật này: a) Cha, mẹ, con, người giám hộ; b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; d) Hội liên hiệp phụ nữ.

Như vậy, vì con chị đang nhỏ, nên chị là người giám hộ đương nhiên của cháu bé. Theo chị trình bày, anh ta đã bỏ rơi mẹ con chị, không có trách nhiệm với cháu bé, nên chị hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án xác định cha cho cháu.

Sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa, anh ta có nghĩa vụ phải cấp dưỡng cho con cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

 

 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn