Con không được thừa nhận có được hưởng thừa kế của ông nội?

16:32 | 22/01/2019
Tôi và chồng kết hôn được 1 năm, đã có con nhưng vẫn bị gia đình chồng phản đối không công nhận. Không may bố chồng cùng chồng tôi bị tai nạn qua đời cùng ngày. Thưa Luật sư, liệu con tôi có được hưởng thừa kế từ nhà chồng không?
Trả lời:

 
Trước hết, cần khẳng định do vợ chồng bạn đã kết hôn nên theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng” thì con của vợ chồng bạn được xác định là con chung.
 
50565306_237056417212759_5120767551424430080_n.jpg

 

 
Do bạn không nói rõ bố chồng bạn có để lại di chúc hay không nên có 2 trường hợp xảy ra:
 
Trường hợp 1: Bố chồng bạn để lại di chúc
 
Nếu trong di chúc, bố chồng bạn không để lại di sản cho con của vợ chồng bạn hoặc chồng bạn hoặc truất quyền hưởng di sản của chồng bạn, con của vợ chồng bạn thì con bạn không được hưởng thừa kế từ bố chồng bạn.
 
Trong trường hợp chồng bạn đã thành niên mà không có khả năng lao động thì dù di chúc không đề cập hoặc truất quyền thừa kế của chồng bạn thì chồng bạn vẫn được hưởng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật theo Điều 644 Bộ luật dân sự. Và con của vợ chồng bạn, bạn, mẹ chồng bạn sẽ được hưởng thừa kế từ phần di sản mà chồng bạn được hưởng.
 
Trường hợp 2: Bố chồng bạn không để lại di chúc, việc chia thừa kế sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật
 
Theo Điều 651 Bộ luật dân sự về Người thừa kế theo pháp luật thì hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 
Mặt khác, Điều 619 Bộ luật dân sự quy định Việc thừa kế của những người có quyền hưởng di sản của nhau mà chết cùng thời điểm như sau: “Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều chết cùng thời điểm hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) thì họ không được thừa kế di sản của nhau và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, trừ trường hợp thừa kế thế vị theo quy định tại Điều 652 của Bộ luật này”.
 
Điều 652 Bộ luật dân sự quy định Thừa kế thế vị như sau: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.
 
Căn cứ các quy định trên, áp dụng trong trường hợp này, chồng bạn và bố chồng chết cùng một thời điểm thì con của vợ chồng bạn được hưởng phần di sản mà chồng bạn được hưởng nếu còn sống. Do đó, con của vợ chồng bạn có quyền hưởng thừa kế từ bố chồng bạn trừ trường hợp bố chồng bạn để lại di chúc như dã nểu ở trên.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn