Đắk Nông: Mô hình sinh kế góp phần đảm bảo tiếng nói cho phụ nữ dân tộc thiểu số

14:00 | 18/09/2023
Thời gian qua, nhằm hỗ trợ chị em nâng cao đời sống, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã có các hoạt động hỗ trợ, can thiệp, xây dựng các mô hình sinh kế góp phần đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực dân tộc thiểu số miền núi biên giới trong tỉnh.

Tại những địa bàn đặc thù vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình đời sống hội viên phụ nữ vẫn đang đối mặt với những khó khăn về đời sống kinh tế, thiếu việc làm, đi làm ăn xa; một bộ phận chị em còn tự ti, ngại tiếp xúc bất đồng trong văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo…


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn