Điều chỉnh khung giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng

19:22 | 06/02/2023
Mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh, với giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng một kWh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/2.

Cụ thể, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.

Điều chỉnh khung giá bán lẻ điện bình quân cao nhất 2.444,09 đồng - Ảnh 1.

Mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh, với giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng một kWh.

Như vậy, so với mức khung cũ được quy định tại Quyết định 34/2017 của Thủ tướng về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020, mức giá bán lẻ điện bình quân giá tối thiểu tăng 220 đồng, mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa tăng 538 đồng một kWh.

"Khung giá bán lẻ điện bình quân" là mức sàn và trần để Chính phủ quy định "giá bán lẻ điện bình quân".

Trước đó, khung giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối thiểu là 1.606,19 đồng/kWh và mức tối đa là 1.906,42 đồng/kWh. 

Hiện nay, giá bán lẻ điện bình quân đang ở mức 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm VAT), vốn được áp dụng kể từ lần điều chỉnh vào hồi tháng 3/2019.

Quyết định của Thủ tướng yêu cầu khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn