Hải Phòng: Mức thưởng Tết cho người lao động bằng 100% đến 130% so năm trước

22:59 | 25/12/2022
Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng vừa có thông tin về tình hình tiền lương của người lao động năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hải Phòng, qua tổng hợp báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch của 883 doanh nghiệp và báo cáo dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của 928 doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp đều chỉ mức thưởng cho người lao động với tỷ lệ bằng 100% - 130% so với năm trước.

Mức thưởng bình quân đối với người lao động trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là 8.335.000 đồng, tăng 1.085.000 đồng so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, mức thưởng tương đương 01 tháng tiền lương.

Về tiền lương bình quân chung năm 2022 là: 8.045.000 đồng/người/tháng, tăng 6,08% so với năm 2021.

Thưởng Tết Dương lịch: Cao nhất 43 triệu đồng

Thưởng Tết Dương lịch, ở loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, mức thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp: 24.500.000 đồng, thuộc về một công ty Xăng dầu.

Trong loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp là 35.830.000 đồng

Loại hình doanh nghiệp dân doanh, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp là 42.000.000 đồng.

Loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp là 37.200.000 đồng.

Hải Phòng: Mức thưởng Tết cho người lao động bằng 100% đến 130% so năm trước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 154 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão, với loại hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 115.100.000 đồng.

Loại hình doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 105.000.000 đồng.

Loại hình doanh nghiệp dân doanh, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 80.000.000 đồng.

Loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thưởng cá nhân cao nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 154.500.000 đồng.

Ngược lại, mức thưởng thấp nhất đối với người lao động trong các doanh nghiệp có dự kiến thưởng: 100.000 đồng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn