HĐND Hà Nội xem xét việc hỗ trợ nhân viên y tế, mức học phí mầm non

10:30 | 12/09/2022
Kỳ họp thứ 9 HĐND Hà Nội sẽ xem xét một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó có những nội dung liên quan đến y tế vào giáo dục như việc quyết định mức hỗ trợ nhân viên y tế, ban hành nghị quyết về mức thu học phí trẻ mầm non…

Ngày 12/9, phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - cho biết, kỳ họp chuyên đề lần này có nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐND TP sẽ xem xét quyết định về mức hỗ trợ, động viên đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội bày tỏ, đây là nội dung quan trọng, cấp thiết và rất có ý nghĩa; thể hiện sự quan tâm của thành phố trong việc ghi nhận những đóng góp, cố gắng, đồng thời hỗ trợ, động viên đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập của thành phố yên tâm công tác, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 và cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố.

Họp HĐND Hà Nội để xem xét việc hỗ trợ nhân viên y tế, mức học phí mầm non - Ảnh 1.

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 9 HĐND Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Hiện nay, về cơ bản, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, kinh tế thành phố đang từng bước phục hồi và ổn định. Tuy nhiên, đời sống của Nhân dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn sau 2 năm bị ảnh hưởng của dịch. Nhằm giảm tác động do việc điều chỉnh học phí theo lộ trình của Chính phủ, với quan điểm đồng hành, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh học sinh và để đảm bảo an sinh xã hội, thành phố xây dựng phương án mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021-2022 (gồm cả phần thành phố hỗ trợ 50% học phí).

"Phần chênh lệch giữa mức thu thực tế so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81 sẽ do ngân sách thành phố cấp bổ sung. Ngoài chính sách trên, thành phố còn xây dựng cơ chế miễn học phí cho 2 nhóm là: trẻ em mầm non và học sinh phổ thông thuộc địa bàn các xã miền núi và một số đối tượng chính sách, khó khăn theo quy định", ông Tuấn nói.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố và Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08 năm 2016 của HĐND TP về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn; quyết định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền và xem xét điều chỉnh tổng biên chế, giao bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022-2023 theo Quyết định số 72 ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị; xem xét, quyết nghị về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố và Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án đầu tư công…

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn