Hỗ trợ vay vốn ưu đãi hơn 2 triệu lượt hộ nghèo trong năm 2017

11:27 | 15/01/2018
Cả năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay vốn ưu đãi cho hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với số vốn hơn 55 ngàn tỷ đồng; góp phần giúp gần 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

 

ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi.jpg
Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay vốn ưu đãi cho hơn 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách (ảnh H. Hòa)

 

Ngày 13/1/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018, tại Hà Nội. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc NHCSXH Việt Nam, cho biết: Đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 175 nghìn tỷ đồng, tăng 16.516 tỷ đồng ( 10,4%) so với năm 2016. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 171 nghìn tỷ đồng, tăng 14.417 tỷ đồng ( 9,2%) so với năm 2016.

Đặc biệt, doanh số cho vay năm 2017 đạt 55.114 tỷ đồng, với trên 2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH trong năm qua đã góp phần giúp gần 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 204 nghìn lao động; giúp gần 4 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 65 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm…

Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,39%.

ho-ngheo-vay-von-san-xuat.jpg
Hộ nghèo vay vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh (ảnh H. Hòa)

 


Theo ông Dương Quyết Thắng, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, toàn hệ thống tiếp tục tập trung khơi tăng nguồn lực, trong đó, quan tâm tới nguồn vốn nhận uỷ thác của các địa phương, đẩy mạnh huy động tiền gửi tại Điểm giao dịch xã và nhận tiền gửi của thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn