Hội LHPN Hưng Yên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

16:37 | 06/04/2021
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đang có nhiều hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hội viên phụ nữ.

Đến nay, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 10 lớp tập huấn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho cán bộ Hội LHPN cơ sở với nội dung: Giới thiệu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân; Tuyên truyền về Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử cho 815 chị là báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.

Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức 10 lớp tập huấn Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó có hướng dẫn kiến thức, kỹ năng giám sát đảm bảo tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu HĐND các cấp đạt từ 35% trở lên.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như mở rộng đối tượng được tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo ra mắt 10 mô hình "Nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật" tại các huyện, thị xã, thành phố với 500 thành viên tham gia. Các thành viên nhóm nòng cốt là các hội viên tiêu biểu, tích cực tại các cơ sở. Nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật hoạt động dựa trên nguyên tắc tự giác, tự nguyện của các cá nhân thành viên với mục đích chủ yếu để có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu pháp luật và nâng cao nhận thức pháp luật. Nhóm hoạt động dựa trên Quy chế được thống nhất, hoạt động thông qua các buổi sinh hoạt tập thể theo các hình thức phong phú, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của phụ nữ tại địa phương.

Ngay trong buổi ra mắt, các nhóm đều lựa chọn nội dung tuyên tuyền Giới thiệu về Quốc hội, HĐND; Tuyên truyền về Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND, vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp trong công tác bầu cử, quyền và trách nhiệm của người dân trong bầu cử.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn