Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: "Không để hộ gia đình nào không có Tết"

23:10 | 03/01/2023
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP về “Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước” và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Năm 2022, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai nhiệm vụ với nhiều hoạt động phong phú, hình thức đa dạng phù hợp thực tiễn; chủ động, sáng tạo, lựa chọn những vấn đề ưu tiên trong thực hiện hoạt động, gắn việc thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội với việc thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Đảm bảo "không để hộ gia đình nào không có Tết" - Ảnh 1.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP nhận bằng khen

Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh nhận đỡ đầu 94 trẻ mồ côi, tổng số tiền cam kết hỗ trợ là 2.430 triệu đồng; tham mưu đề xuất thành công 10 đề án/kế hoạch/hoạt động liên quan đến phụ nữ, trẻ em và tổ chức Hội; hỗ trợ, giúp đỡ được 288 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo Đề án 939, hỗ trợ vốn vay cho hơn 4.300 hộ nghèo, cận nghèo, đến cuối năm có 544 hộ có phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo. 

Năm 2022, toàn tỉnh có gần 700 hộ được các cơ sở Hội giúp đỡ đạt đủ 8 tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Toàn tỉnh kết nạp được hơn 1.100 hội viên, nâng tổng số hội viên là gần 197.000 người. Với sự quyết tâm, chủ động, đoàn kết, năm 2022, các huyện Hội, thành Hội đã hoàn thành 20 khâu đột phá đăng ký từ đầu năm với tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng mang lại lợi ích cho hơn 2.100 phụ nữ, trẻ em và nhân dân.

Sau 10 năm thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ các cấp tham gia quản lý nhà nước ở địa phương và các phong trào hoạt động của Hội được đẩy mạnh; tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban quản lý, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát với các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện chính sách, luật pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em; quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động, xây dựng quỹ Hội, chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng chính quyền, đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, UBND các cấp; sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ công tác Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp Hội phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện; rà soát và giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tàn tật... để đảm bảo "không để hộ gia đình nào không có Tết"; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của tỉnh "Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh"...

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh được nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Cờ thi đua của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP, phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 được Trung ương Hội, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn