'Sao lại để người bỏ ta lần nữa?'

'Sao lại để người bỏ ta lần nữa?'

Chiều nay, tôi nghe tin người tình thứ 2 rời bỏ em, dù trước đó không lâu em vừa chăm sóc anh ta 2 tháng ở bệnh viện.
Loading...