Hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn cho hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh

11:00 | 17/12/2022
Chương trình Livestream hướng dẫn kỹ năng cho hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số thuộc Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chương trình này sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng để chị em có thể lập hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình từ những sản phẩm, dịch vụ là thế mạnh của địa phương.


Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn