Giật mình khoảng 13 triệu người Việt bị tiền đái tháo đường

Giật mình khoảng 13 triệu người Việt bị tiền đái tháo đường

Tiền đái tháo đường nếu để diễn tiến tự nhiên thì 10 năm sau, 50% số người mắc sẽ bị đái tháo đường. Tuy nhiên, hiện nhiều người Việt mới chỉ chú trọng đến bệnh đái tháo đường mà bỏ qua tiền đái tháo đường.

TMK

Loading...