Bệnh nhân thời gian sống tính bằng phút hồi phục sau 10 tháng ghép phổi

Bệnh nhân thời gian sống tính bằng phút hồi phục sau 10 tháng ghép phổi

Sau khi được ghép phổi, bệnh nhân đã trải qua gần 10 tháng chăm sóc đặc biệt, với tất cả kỹ thuật tiên tiến nhất của y học. Đến nay, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện.

TMK

Loading...