9 loại thực phẩm có thể giúp chống lại chứng đau nửa đầu

9 loại thực phẩm có thể giúp chống lại chứng đau nửa đầu

Bạn có thể uống thuốc hoặc tập thể dục để cố gắng chữa cơn đau, song những biện pháp này chỉ là tạm thời, chứng đau nửa đầu có thể sẽ tái phát.

TMK

Loading...