Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 1 đối tượng môi giới người trốn đi nước ngoài

Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 1 đối tượng môi giới người trốn đi nước ngoài

Trong quá trình làm việc tại Đức, Nguyễn Minh Cầm lợi dụng sự quen biết nên đã móc nối với một số người ở Đức và hứa giúp một số người ở Việt Nam sang Đức lao động.
Loading...