Đề xuất tăng mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động với chủ sử dụng vi phạm

Đề xuất tăng mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động với chủ sử dụng vi phạm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng 0,7% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Loading...