Luật sư của bà Trần Uyên Phương: Công ty Kim Oanh Đồng Nai tố cáo không đúng sự thật

08:00 | 09/12/2020
Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhận định, tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai cho rằng đã bị bà Trần Uyên Phương và các cá nhân khác chiếm đoạt 100% Công ty Minh Thành có giá trị bằng dự án là không đúng sự thật.

Ngày 11/11/2019, Công ty Kim Oanh Đồng Nai họp Đại hội cổ đông quyết định chuyển nhượng 37.500.000 cổ phần tại Công ty Minh Thành. Thành phần dự họp có bà Đặng Thị Kim Oanh, cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Văn Lâm, cổ đông, Tổng Giám đốc – đại diện theo pháp luật và các cổ đông khác.

Cuộc họp đã thông qua với tỷ lệ 100% và có Nghị quyết do bà Đặng Thị Kim Oanh ký với nội dung: "Chuyển nhượng toàn bộ 37.500.000 cổ phần, trị giá 235 tỷ đồng, chiếm 50% vốn điều lệ Công ty Minh Thành; giao cho ông Lê Văn Lâm (Tổng Giám đốc) toàn quyền quyết định tìm kiếm, đàm phán, thương lượng với đối tác và quyết định giá chuyển nhượng, ký hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Công ty Minh Thành đã họp Đại hội cổ đông gồm các cổ đông: Công ty Kim Oanh Đồng Nai (do ông lê Văn Lâm đại diện), Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang quyết định thông qua với tỷ lệ 100% việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông: Công ty Kim Oanh Đồng Nai chuyển nhượng 37.500.000 cổ phần (50%) cho bà Trần Uyên Phương;

Cổ đông Phạm Hoàng Minh chuyển nhượng 28.500.000 cổ phần (38%) cho bà Trần Ngọc Bích; Hồ Diễm Trang chuyển nhượng 9.000.000 cổ phần (12%) cho Công ty TCS.

Các cổ đông tự thương lượng, thỏa thuận giá chuyển nhượng và ký kết hợp đồng với bên nhận chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật thông tin cổ đông mới theo quy định pháp luật.

Công ty Kim Oanh Đồng Nai không sở hữu tài sản của Công ty Minh Thành

Những ngày qua, thông tin về việc Công ty Kim Oanh Đồng Nai tố cáo bà Trần Uyên Phương lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây xôn xao dư luận. Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên – Giám đốc Công ty Luật TNHH Diên Hồng đã nêu quan điểm về sự việc này.

Luật sư Uyên cho biết, Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ có tài sản là 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, không sở hữu tài sản nào khác liên quan đến Công ty Minh Thành, không sở hữu dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư.

Trước khi Công ty Minh Thành được phê duyệt chủ trương đầu tư, ngày 08/12/2017, Công ty cổ phần địa ốc Phú Thuận Lợi (sau này đổi tên là Công ty Kim Oanh Đồng Nai) ký với Công ty cổ phần Bắt động sản Minh Thành Đồng Nai cùng các cổ đông: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang và Công ty TNHH XD và DV nhà Minh Thành.

Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Minh Thành và nhận chuyển giao toàn bộ dự án với giá chuyển nhượng là 530 tỷ đồng. Ngày 06/12/2018 đến ngày 26/9/2019, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng Công ty Kim Oanh Đồng Nai mới thanh toán được 265 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty Minh Thành.

Ngày 12/11/2019, Công ty cổ phần Minh Thành cùng các cổ đông Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Công ty TNHH Minh Thành và Công ty Kim Oanh Đồng Nai (tên cũ là Công ty Phú Thuận Lợi) ký biên bản thanh lý hợp đồng đề ngày 08/12/2017.

Nội dung biên bản thanh lý thể hiện, Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã thanh toán 265 tỷ đồng, đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty Minh Thành. Các bên đồng ý thanh lý hợp đồng ngày 08/12/2017 và tất cả các phụ lục, văn bản phát sinh; quyền và nghĩa vụ của các bên chấm dứt. Không có bất kỳ tranh chấp nào cho đến ngày thanh lý.

Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào và cam kết không khiếu nại. Ông Lê Văn Lâm – đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký biên bản này.

Sổ đăng ký cổ đông ngày 21/10/2019 của Công ty Minh Thành còn thể hiện vốn là 750 tỷ đồng, gồm các cổ đông: Phạm Hoàng Minh, sở hữu 28.500.000 cổ phần, chiếm 38%; Hồ Diễm Trang, sở hữu 9.000.000 cổ phần, chiếm 12%; Công ty Kim Oanh Đồng Nai, sỡ hữu 37.500.000 cổ phần, chiếm 50%.

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư không phải là tài sản

Ngày 06/12/2018, Công ty Minh Thành mới được UBND tỉnh Đồng Nai cấp chủ trương đầu tư để dự án có thể được phê duyệt chính thức và thực hiện. Sau đó, dự án phải có phương án đền bù, lập dự án đầu tư, thiết kế và trình phê duyệt quy hoạch 1/2000, 1/500. Kế đến, Công ty Minh Thành phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, giao/thuê đất, đóng tiền sử dụng đất.

Luật sư của bà Trần Uyên Phương: Công ty Kim Oanh Đồng Nai tố cáo không đúng sự thật - Ảnh 2.

Luật sư phân tích về vấn đề bà Trần Uyên Phương bị tố cáo

Thời điểm hiện nay, Công ty Minh Thành chưa thể tính toán thời gian và tổng chi phí cho các công việc kể trên cũng như không thể đảm bảo được dự án sẽ lập xong để có thể triển khai hiệu quả. Thực tế, nhiều dự án phải dừng, không thể triển khai tiếp và bị thu hồi hoặc được thực hiện nhưng không mang lại hiệu quả, thậm còn khiến cho chủ đầu tư thua lỗ.

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên phân tích: "Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai không phải là tài sản, không có giá trị. Công ty Minh Thành không sở hữu dự án. Công ty Minh Thành chưa có quyền gì với đất thuộc dự án cho đến khi được giao đất và thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Quyết định chủ trương đầu tư chỉ là cơ sở để Công ty Minh Thành thực hiện các bước tiếp theo để lập dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư".

Đến ngày 21/10/2019, Công ty Kim Oanh Đồng Nai chỉ sở hữu 50% vốn cổ phần của Công ty Minh Thành, 50% còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang.

Ngày 08/12/2017, Công ty Kim Oanh nhận chuyển nhượng 100% cổ phần và nhận chuyển giao toàn bộ dự án của Công ty  Minh Thành từ khi chưa có chủ trương đầu tư dự án với giá 530 tỷ đồng. Đến ngày 26/9/2019, Công ty Kim Oanh mới thanh toán được 265 tỷ đồng, dù đã có chủ trương vào ngày 06/12/2018 nhưng vẫn thanh lý hợp đồng.

Hợp đồng chuyển nhượng của Công ty Kim Oanh Đồng Nai với các cổ đông cũ của Công ty Minh Thành đã chấm dứt và các bên đã thanh lý. Sau khi thanh lý, Công ty Kim Oanh Đồng Nai sở hữu 50% vốn cổ phần Công ty Minh Thành.

Công ty Kim Oanh Đồng Nai không có quyền gì với 50% cổ phần Công ty Minh Thành còn lại của các cá nhân Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang cũng như dự án do Công ty Minh Thành làm chủ đầu tư. Công ty Minh Thành sở hữu các tài sản của Công ty Minh Thành theo sổ sách kế toán. Dự án không phải là tài sản của Công ty Minh Thành và Công ty Minh Thành chưa có quyền gì với đất của dự án.

Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên nhận định, do đó, tố cáo của Công ty Kim Oanh Đồng Nai cho rằng đã bị bà Trần Uyên Phương và các cá nhân khác chiếm đoạn 100% Công ty Minh Thành có giá trị bằng dự án là không đúng sự thật.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn